Minőségbiztosítás

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

iso

Napjainkban az élelmiszeripar szereplőire nehezedő nyomás és az egyre növekvő felelősség, a jogi kötelezettségek és az egyre szigorodó fogyasztói elvárásoknak való megfelelés, valamint a termékellátás globalizációja tette szükségessé az egységes minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabvány létrehozását.

A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) és a francia társszervezet (FCD) tagjai International Food Standards (IFS – Nemzetközi Élelmiszerszabvány, később International Featured Standard) néven egységesítették a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági szabványt a kereskedők saját márkanév alatt forgalmazott termékeire vonatkozóan. A szabvány célja a beszállítók élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszereinek egységes szempontrendszer szerinti értékelése. Az International Featured Standard 6. (majd 6.1) változatának összeállításában már a Nemzetközi Műszaki Tanács, a kereskedők, a részvényesek, az ipar, az élelmiszeripari tanúsító- és szolgáltató testületek is aktívan részt vettek. A francia, német és olasz munkacsoportok mellett segítséget nyújtott az IFS North America munkacsoport is, valamint spanyol, ázsiai és dél amerikai kereskedők is.

Társaságunk évek óta tanúsíttatja a folyamatait a „Szabvány a logisztikai szolgáltatások termékminőséggel és biztonsággal kapcsolatos auditálásához” követelmények alapján.

A folyamatosan ellenőrzött és dokumentált minőség- és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer működtetése a garancia az általunk forgalmazott termékek biztonságos és nyomon követhető “életútjára”. A vezetőség aktív szerepet vállal a termékminőség és élelmiszer-biztonság fenntartásában és a kapcsolódó feladatok végrehajtásában. Rendszeres képzésekkel, oktatással biztosítjuk, hogy dolgozóink napi szintű munkavégzésének szerves részévé váljon a minőség iránti elkötelezettség, munkájukat tudásuknak megfelelően a maximális szinten végezhessék.

Folyamatosan betartjuk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos mindenkori jogszabályi előírásokat. Kereskedelmi folyamatainkat, illetve a bérgyártásban résztvevő alvállalkozóink infrastrukturális feltételeit állandó figyelemmel kísérjük, ezek megfelelőségét felülvizsgáljuk, fejlesztjük. Beszállítóinkat úgy választjuk meg, hogy azok termékei minden élelmiszerbiztonsági követelménynek megfeleljenek. Valamennyi munkatárs felelős saját munkájának minőségéért, elvárjuk, hogy személyes tudásával járuljanak hozzá a cég sikereihez Igyekszünk tevékenységeinket környezettudatosan végezni.

A vezetés elkötelezett a feladatok végrehajtása iránt és ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat.

 

MINŐSÉG- ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA

A Foltin cégcsoport elkötelezte magát, hogy tevékenységét az élelmiszer (bér)gyártatás, beszerzés, tárolás és forgalmazás területén az IFS Broker szabvány alapján felügyeli.

„Jó terméket jó áron” filozófiánkat a vásárlóinkkal tartott kapcsolattal és a gyártóinkkal, a beszállítóinkkal szemben megkövetelt minőségi, élelmiszer-biztonsági elvárásokkal tartjuk egyensúlyban.

A cégcsoportnál élelmiszer-biztonsági vezetőt, élelmiszermérnököt alkalmazunk, akik összefogják az osztályok munkáját élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szempontból. Figyelik a vevőkkel történő kapcsolattartást, intézkednek a reklamációk és vevői észrevételekkel kapcsolatban, a beszállítók minőségügyi, élelmiszer-biztonsági és a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek való megfelelését felügyelik.

A cégcsoport vezetése aktív szerepet vállal az élelmiszer-biztonság fenntartásában és ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük az élelmiszer-biztonság és minőség terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósítását, a munkatársaink folyamatos képzését, ezáltal a termék-, és élelmiszer-biztonsági kultúra megteremtését.

Fontosnak tartjuk az elért minőség megtartását és javítását ezért rendszeresen ellenőrizzük a forgalmazott termékek termékspecifikációit, a beszállítók által működtetett élelmiszer-biztonsági- és minőségirányítási rendszerük érvényességét, az új folyamatok validálását.

Rendszeres képzések segítségével kívánjuk elérni, hogy a cégcsoport valamennyi dolgozója elkötelezett legyen a biztonságos élelmiszeripari tevékenységre való törekvésre, valamint az érdekelt felekhez való etikus hozzáállásra.

A Foltin cégcsoport valamennyi munkatársa úgy végzi munkáját, hogy tevékenységünk minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni partnereink igényeit kielégítse és elégedettségét megtartsa. Valamennyi munkatárs felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.

Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával, etikus hozzáállásával és személyes felelősség vállalásával járuljon hozzá a cég sikeréhez.

Mindezen előírások, elvárások teljesítése mellett igyekszünk tevékenységünket környezettudatosan végezni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, illetve újrahasznosított anyagokat felhasználni.

A vezetőség elkötelezett e feladatok végrehajtásáért illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.

RÓLUNK