IFS

isoIFS

Napjainkban az élelmiszeripar szereplőire nehezedő nyomás és az egyre növekvő felelősség, a jogi kötelezettségek és az egyre szigorodó fogyasztói elvárásoknak való megfelelés, valamint a termékellátás globalizációja tette szükségessé az egységes minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabvány létrehozását.

A Német Kiskereskedelmi Szövetség – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) – és a francia társszervezet- Féderation des Enterprises du Commerce et de la Distribution (FCD) – tagai International Food Standards (IFS – Nemzetközi Élelmiszerszabvány) néven egységesítették a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági szabványt a kereskedők saját márkanév alatt forgalmazott termékeire vonatkozóan. A szabvány létrejöttével a kereskedőknél és a beszállítóknál csökken az ellenőrzésekkel töltött idő. A szabvány célja a beszállítók élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszereinek egységes szempontrendszer szerinti értékelése.

Ezt a szabványt az IFS Management GmbH kezeli, mely szabvány vonatkozik a nyersanyag előállítást követő minden élelmiszeripari folyamatra. Az IFS szabványt a GFSI (Global Food Safety Initative) útmutatója alapján minősítették és elismerik azt. Az IFS szabvány első változatát 2003-ban vezették be, majd 2004-ben korszerűsítették. 2005-ben az olasz kiskereskedelmi szövetségek is csatlakoztak a követelményrendszer elismeréséhez, alkalmazásához. Az 5. változat már a francia, német, olasz, svájci és osztrák szövetségek együttműködésének eredménye. Az IFS 6. változatának összeállításának során már a Nemzetközi Műszaki Tanács, a kereskedők, részvényesek, az ipar, az élelmiszeripari tanúsító- és szolgáltató testületek is aktívan részt vettek. A francia, német és olasz munkacsoportok mellett segítséget nyújtott az IFS North America munkacsoport is, valamint spanyol, ázsiai és dél amerikai kereskedők is.

Az IFS 6. változata 2012. július 1-jén lépett életbe. A minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények teljesülésének meglétét az audit során felülvizsgálják és ellenőrzik a rendszer elemeinek dokumentáltságát, bevezetését, karbantartását, illetve folyamatos fejlesztését. Az auditor mélyreható vizsgálatot tart a következő területeken: szervezeti felépítés (felelősség, hatáskör, képzettség, munkaköri leírások), folyamatok dokumentálása és ezekhez szükséges előírások, felügyelet és vizsgálat (követelmények és határértékük rögzítése), nemmegfelelőségek, eltérés okainak feltárása és helyesbítő tevékenységek végrehajtása, élelmiszer-biztonsági és minőségi adatok megfelelőségi elemzése és az eredmények gyakorlati alkalmazásának vizsgálata, minőséggel kapcsolatos feljegyzések kezelése (nyomonkövetés). A felelős személynek tisztában kell lennie a minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alapelveivel. A minőségbiztosítási rendszer a következő módszertanon alapszik: A rendszert alkotó folyamatok meghatározása, a folyamatok sorrendjének és egymással való kapcsolatuk meghatározása, a folyamatok irányítását biztosító módszerek és kritériumok meghatározása, a megfigyeléshez szükséges információk hozzáférésének biztosítása, a folyamatok megfigyelése, mérése, elemzése, a szükséges intézkedések végrehajtása a tervezett célok elérése érdekében.

Az auditok típusai: Első tanúsító audit: a cég első auditja az IFS szerint Utó audit: amennyiben az audit eredménye nem elegendőek a tanúsítvány kiállításához Megújító audit: újra tanúsítás céljából a tanúsítvány érvényessségének lejárati napjáig lkell elvégezni. Különös figyelmet kell fordítani az előző audit során feltárt eltérésekre és nemmegfelelőségekre. Kiterjesztő audit: akkor szükséges, amennyiben a cég új terméket vagy folyamatot vezet be.

Az audit hatásköre: A szabvány a kis- és nagykereskedők saját márkanév alatt forgalomba hozott termékeire vonatkozik. Az IFS szabvány főbb típusai: IFS Food, IFS Bróker, IFS Logisztika, IFS Cash & Carry, IFS HPC. Az audit előtt a vállalat felkészül az auditra, szerződéses viszont létesít a tanúsító testülettel, kézhez veszik az audit tervet és kitűzik az audit időpontját. Az audit során a követelményektől való eltéréseket az alábbi csopőortokba sorolják: A: teljes egyezőség a szabvány követelményeivel B: majdnem teljes egyezőség kis eltéréssel C: a követelmények csak kis része teljesül D: a követelmény nem teljesül Minden követelményt pontszámmal kell értékelni. A: 20 pont B: 15 pont C: 5 pont D: -20 pont KO (knock out) vagy „major” értékelést is adhat az auditor. Ezek bármelyikének megléte esetén a tanúsítvány nem állítható ki. A 10 KO kritérium: 1. A felső vezetés felelőssége 2. CCP felügyeleti rendszere 3. Személyi higiénia 4. Alapanyag specifikációk 5. A receptúrák megfelelősége 6. Idegen anyag-kezelés 7. Nyomonkövethetőségi rendszer 8. Belső auditok 9. Termék-kivonás és termék-visszahívás eljárása 10. Helyesbítő intézkedések

Az audit gyakorisága IFS esetében 12 hónap, mely az utolsó audit időpontjához mérten kerül megállapításra. Az audit után írásos jelentést kell készíteni meghatározott formában. Az auditor köteles megindokolni az összes feltárt nemmegfelelőséget és az audit után a jelentést elküldeni a cég részére, az intézkedési tervvel együtt. A társaságnak ki kell töltenie az intézkedési tervet és vissza kell küldenie a tanúsító szervezet részére adott határidőn belül. Ezután kiállítják a tanúsítványt, melyen az audit során elért %-os eredmény is feltüntetésre kerül.

A Foltin Globe Kft. az IFS Cash & Carry szabvány tanúsító auditját 2013-ban 97,08 %-os, 2014-ben 98,3 %-os emelt szintű eredménnyel teljesítette.