minőségbiztosítás

Társaságunk évek óta tanúsíttatja a folyamatait, IFS BROKER, ISO 9001 és ISO 14001 szerint. Kiemelkedően fontos cégünk számára a minőségbiztosítás és nyomonkövetés, ezt bizonyítja, hogy minden évben kiemelkedően jó eredménnyel (Higher fokozat) szerezzük meg tanúsítványainkat.

MINŐSÉG- ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA

A Foltin cégcsoport elkötelezte magát, hogy tevékenységét az élelmiszer (bér)gyártatás, beszerzés, tárolás és forgalmazás területén az IFS Broker szabvány alapján felügyeli.
„Jó terméket jó áron” filozófiánkat a vásárlóinkkal tartott kapcsolattal és a gyártóinkkal, a beszállítóinkkal szemben megkövetelt minőségi, élelmiszer-biztonsági elvárásokkal tartjuk egyensúlyban.
A cégcsoportnál élelmiszer-biztonsági vezetőt, élelmiszermérnököt alkalmazunk, akik összefogják az osztályok munkáját élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szempontból. Figyelik a vevőkkel történő kapcsolattartást, intézkednek a reklamációk és vevői észrevételekkel kapcsolatban, a beszállítók minőségügyi, élelmiszer-biztonsági és a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek való megfelelését felügyelik.

A cégcsoport vezetése aktív szerepet vállal az élelmiszer-biztonság fenntartásában és ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás minden szintjén napi feladatnak tekintjük az élelmiszer-biztonság és minőség terén kitűzött céljaink maradéktalan megvalósítását, a munkatársaink folyamatos képzését, ezáltal a termék-, és élelmiszer-biztonsági kultúra megteremtését.
Fontosnak tartjuk az elért minőség megtartását és javítását ezért rendszeresen ellenőrizzük a forgalmazott termékek termékspecifikációit, a beszállítók által működtetett élelmiszer-biztonsági- és minőségirányítási rendszerük érvényességét, az új folyamatok validálását.
Rendszeres képzések segítségével kívánjuk elérni, hogy a cégcsoport valamennyi dolgozója elkötelezett legyen a biztonságos élelmiszeripari tevékenységre való törekvésre, valamint az érdekelt felekhez való etikus hozzáállásra.
A Foltin cégcsoport valamennyi munkatársa úgy végzi munkáját, hogy tevékenységünk minőségével és megbízhatóságával a jelenlegi és jövőbeni partnereink igényeit kielégítse és elégedettségét megtartsa. Valamennyi munkatárs felelős saját munkája minőségéért, annak folyamatos fejlesztéséért.

Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával, etikus hozzáállásával és személyes felelősség vállalásával járuljon hozzá a cég sikeréhez. Mindezen előírások, elvárások teljesítése mellett igyekszünk tevékenységünket környezettudatosan végezni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, illetve újrahasznosított anyagokat felhasználni.

A vezetőség elkötelezett e feladatok végrehajtásáért illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat.